browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Program SEGAK 2016

Posted by on April 6, 2016

 LAPORAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

PANITIA  PJK  SMK SEGAMA LAHAD DATU

 2016

1.0  TAJUK PROGRAM

–         SEGAK

2.0  TARIKH & MASA

Fasa 1:

29.03.2016 ( 7.00 – 9.40 am)

Pelajar Menengah Atas ( Tingkatan 4 & 5)

 30.03.2016  (7.00 – 9.40  am)

Pelajar Menenngah Rendah ( Tingkatan 1, 2 dan 3)

3.0  TEMPAT

–          Tapak Perhimpunan

4.0  OBJEKTIF

1. Menilai dan mengukur tahap kecergasan fizikal murid, dari segi;

i. Perkembangan fizikal murid

ii. Kecergasan

iii. Senaman

5.0  PENGISIAN PROGRAM

 1. Ujian SEGAK ditadbir oleh guru PJK dan  dilaksanakan 2 kali setahun.

2. Ujian dilaksanakan selepas BMI dijalankan.

3. Keempat-empat aktiviti dijalankan pada hari yang sama.

4. Skor direkodkan menggunakan borang Rekod SEGAK dan kemudiannya direkodkan dalam Sistem Pengurusan Sekolah oleh GMP untuk setiap penggal.

5. GMP mencetak pelaporan SEGAK dari aplikasi SPS.

6. Aktiviti SEGAK

i. Naik turun bangku

ii.Tekan Tubi

iii.Ringkuk Tubi Separa

iv.Jangkauan Melunjur

 6.0  BILANGAN PESERTA

–          Semua pelajar Tingkatan 1,2,3,,4, & 5

7.0   AJK PENGELOLA

–          Panitia PJK

8.0 PENCERAMAH/ GURU TERLIBAT

i. En Syarif Nureddin

ii. En Hatta Asali

iii. En Azman Lamba

iv. En Salman Mohd khairudin

v. En Mohd Hanif Hizan

vi. En Yunus Lausu

vii. En Nurki Piritus

9.0 KEKUATAN

1. Komitmen tinggi daripada  guru PJK untuk mengawal  pergerakan pelajar bagi memastikan aktiviti berjalan lancar.

2. Berjaya dilaksanakan.

 10.0 KEKANGAN

 1. Peralatan /kelengkapan tidak mencukupi

2. Tempat kurang selesa (tapak perhimpunan) kerana terdedah dengan panas matahari. Dewan sekolah tidak mampu menampung kapasiti pelajar yang ramai dan perlukan ruang yang lebih besar untuk menjalankan aktiviti SEGAK.

 11.0 PENAMBAHBAIKAN

1. Menambahkan kelengkapan/peralatan yang diperlukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.